සිංගප්පූරුවේ 2020 වසර සඳහා වු හොඳම ගෘහ සේවිකාව ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවක් තේරී පත්ව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව පී.ජසින්තා මහත්මිය 2020 වසරේ හොඳම විදේශීය ගෘහස්ථ සේවිකාව ලෙස සම්මානය හිමි කර ගෙන ඇත.

එරට රැකියා නියෝජිතයින්ගේ සංගමය මඟින් ඇයට හිමි සම්මානය හා සිංගප්පූරු ඩොලර් 2000ක
(ආසන්න වශයෙන් රු.260000.00) මුදලක් ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබා දී තිබේ.

අද දෙරණ