දිවයින පුරා රෝහල්වල ඖෂධ හිඟයක් ඇති වී තිබෙන බවත්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය හිඟය වැලැක්වීම සඳහා විධිමත් පියවරක් මෙතෙක් ක්‍රියාත්මකකර නොමැති බවත් හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක් කළුතර ප්‍රදේශයේදී හමුවූ අවස්ථාවේදී හිටපු අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

එහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු මන්ත්‍රීවරයා,

“සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය වර්තමානයේ ගැටළු රැසකට මුහුණ දී සිටිනවා.

පිළිකා, හෘදරෝගීන් ඇතළු රෝගීසත්කාරසේවා සඳහා අවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග රැසක්රෝහල් වල නැහැ.

ඖෂධ වර්ග 300ක පමණ හිඟයක් ඇතිබව වාර්තා වෙනවා.

මෙවැනි ඖෂධ හිඟයක් කිසිදු දවසක සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයෙන් වාර්තා වී නැහැ.

වත්මන් රජය බලයට පත්වූ පසු ඖෂධ සැපයුම්කරුවන්ට කිසිදු මුදලක් ගෙවා නැහැ.

ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනවා පසුගිය රජය සමයේදී කොටස් වශයෙන් හෝ මුදල් ලැබුණුබව.

2015 වසරේදී යහපාලන රජයරට භාර ගන්නා විට රුපියල් බිලියන 181ක මුදලක් ගෙවීමට තිබුණා.

සෞඛ්‍යඅමාත්‍යංශයෙන්ලොකු මුදලක්ගෙවීමට තිබුණා.

නමුත් අපි හිඟ මුදල්ගෙවමින් ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන ගියා. වර්තමාන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය ප්‍රකාශ කරනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය රුපියල් බිලියන 14ක මුදලක් ගෙවීමට ඇතිබව.

විවිධ ප්‍රකාශනිකුත් කරමින් පසුගිය රජයට චෝදනා කරමින් නොසිට අහිංසක රෝගීන්ට අවශ්‍ය ඖෂධ ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස මම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ඖෂධ ගෙන්වීම සඳහා වත්මන් රජය යටතේ කිසිදු ණයවර ලිපියක් විවෘත කර නැහැ. ”

මෙම අවස්ථාවට එක්සත් ජාතික පක‍ෂ පළාත් පාලන ආයතන මන්ත්‍රීවරු සහ ප්‍රදේශවාසීන් විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

අද දෙරණ