අධික රථ වාහන තදබදය අවම කර ගැනීම සඳහා දේශීය ඉංජිනේරුවන්ගේ සහාය සහ දැනුම ලබා ගන්නා ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බලධාරීන්ට අද උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

මේ එතුමාගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුවේ ඒ පිලිබඳව පල වූ සටහන

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සහ සෙසු අධිවේගී මාර්ගද, පළමු අදියරේ වැඩ අවසන්ව ඇති මාතර – හම්බන්තොට අධිවේගී මාර්ගයද කඩිනමින් නිම කර විවෘත කළ යුතු බව අද මාර්ග සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් හමුවූ අවස්ථාවේදී උපදෙස් ලබාදුනිමි.

කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩ නිම වූ පසු මාර්ග පද්ධති අතර මනා සම්බන්ධතාවක් ඇති ආර්ථික කොරිඩෝවක් ඉන් නිර්මාණය වෙයි. අධික මාර්ගද තදබදයට විසඳුම් ලෙස දැනට අඩක් නිම කර ඇති මාර්ග සහ පාලම්වල ඉදිකිරීම් කඩිනමින් අවසන් කළයුතු බවත්, ග්‍රාමීය මාර්ග පද්ධතිය සෙසු මාර්ග පද්ධතියට සමගාමීව නවීකරණය විය යුතු බවත් අවධාරණය කෙරිණි. අධික තදබදයක් ඇති වන ස්ථාන හඳුනාගෙන ගුවන් පාලම් සහ උමං පිවිසුම් ඉදි කිරීම, මාර්ග ඉදිකිරීමට සමගාමීව පොදු ප්‍රවාහන සේවය දියුණු කිරීම, මෝටර් රථවලින් නගරයට පිවිසීම අවම කිරීම,
කොළඹට පිවිසෙන රථ වාහන ගාල් කිරීමට සුදුසු ස්ථාන සැකසීම කෙරහි ද අවධානය යොමු විය. සියලු ඉදිකිරීම් සදහා දේශීය ඉංජිනේරුවන්ගේ පූර්ණ දායකත්වය ලබා ගන්නටද උපදෙස් ලබා දුනිමි.