කිසිඳු දේශපාලන බලපෑමකට යට නොවී කොන්ද කෙලින් තබාගෙන වැඩ කටයුතු කල හැකි දේවානි ජයතිලක වැනි රාජ්‍ය නිලධාරීන් තව තවත් බිහි කිරීමට අවශ්‍ය වටපිටාව පාලකයින් විසින් නිර්මාණය කල යුතු බව හෝමාගම එජාප සංවිධායක එරන්ද වැලිඅංගේ මහතා පවසනවා.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ දියුණු ශ්‍රී ලංකාවක් කරා මවුබිම රැගෙන යාමේදී ශක්තිමත් රාජ්‍ය තන්ත්‍රයක් ඇති කල යුතු බවයි.

කිසිඳු විටෙක රාජ්‍ය සේවකයින් ,දේශපාලකයින්ට යටත් නොවිය යුතුයි.එමෙන්ම දේවානි ජයතිලක මහත්මිය වෙනුවෙන් පක්ෂයක් ලෙසට තමන් පෙනී සිටින බවද ඔහු සඳහන් කර සිටියා.