කවුරුන් කෙලෙස විරුද්ධ වුවත් තමන් ක්‍රීඩා පිටිය ඉදි කරන බව ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා පවසනවා.

රාජ්‍ය නිලධාරිණියගේ අදහස් දැක්වීම පිලිබඳව අද සවස මාධ්‍ය සාකච්චාවක් කැඳවමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

මෙම සිදුවිමට අදාළ අද දෙරණ වීඩියෝව පහතින්