ලොරි චැසි සවිකරණ ලද බස් රථ යලි ආනයනය කිරිමට ඉඩ ලබා නොදෙන බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ ආරක්ෂාකාරි ගුණාත්මක බස් රථ පමණක් යලි ආනයනය කිරිමට කටයුතු කරන බවයි.

ලංකාගමනා ගමන මණ්ඩලයේ පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය