කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය විනාශ කරමින් අනවසර ඉදිකිරීම් සඳහා ඉඩ ලබා දිය නොහැකි බවට පවසමින් ඊයේ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමකදී රාජ්‍ය නිලධාරිණියක් විසින් ආදර්ශමත් කරුණු දැක්වීමක් සිදු කරනු ලැබුවා.

ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා සහ ඔහුට සහාය දැක්වූ පිරිස් ඉදිරියේදීයි.

ඇය දේවානි ජයතිලක මහත්මියයි.ගම්පහ අඩවි වන නිලධාරිණිය වන ඇය නීති ගරුක නිලධාරීණියක් බොහෝ දෙනා දන්නා කරුණක්.

මෙහිදී මෙම නිලධාරිතුමිය කරුණු දක්වමින් කියා සිටියේ මේ ආකාරයෙන් රජයේ ඉඩම් විවිධ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා යොදා ගැනීම තුලින් ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතයට බලපෑමක් එල්ලවන බව්යි.

ඇගේ මෙම කරුණු ගෙන හැර දැක්වීම සියලූම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ආදර්ශයක් වන අතර එම සිදූවීමට අදාළ වීඩියෝව පහතින්.