පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය වහාම වෙනස් කොට රැකියා ඉලක්ක කොට ගත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් විශ්ව විද්‍යාල තුල ඇති කල යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් බහුතරයක් වර්තමාන ලෝකයට එතරම් ඉල්ලුමක් නොමැති විෂයන් හදාරා තිබෙන නිසා ඇතැම් රැකියා අවස්ථා බිහිකරගත නොමැති බවයි.

සියලූම දෙනා රජයේ රැකියා බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් තවත් අවුරුදු කිහිපයක් ඇතුලත රජයේ සේවකයින්ගේ ප්‍රමාණය මිලියන 5 ක් පමණ වී රට තුල මහත් අර්බුදයක් ඇතිවෙනු ඇතැයි ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

එමෙන්ම විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට අවම වශයෙන් පරිඝණක විද්‍යාව හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇතුලුව භාෂාවන් ඉගෙනීමටද විෂය නිර්දේශය සකස් කර දෙන්නේ නම් , රට තුල පවතින් ඉංග්‍රීසී ගුරු හිඟයටද එය පිළියමක් වනු ඇතැයි ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දෙනවා.