එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ හවුල්කාර පක්ෂයක් නියෝජනය කළ හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා එ.ජා.ප. සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමට තීන්දුකර ඇතැයි ඔහුට සමීප ආරංචි මාර්ග කියයි.

සේනාරත්න මහතා මෙලෙස එ.ජා.ප.ය හා එක්වන්නේ එ.ජා.ප.යෙන් ලැබුණ ආරාධනයක් අනුවය.

එ.ජා.ප.යට සම්බන්ධ වන රාජිත සේනාරත්න මහතාට එ.ජා.ප.ය තවත් පක්ෂ ගණනාවක් සමඟ ගොඩනගන නව දේශපාලන සන්ධානයේ ඉහළ තැනක් ලැබෙනු ඇති බවද සිරිකොත ආරංචි මාර්ග පවසයි.