ඉන්දියාවේ සංචාරයක යෙදෙන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන මාර්ග කිහිපයක පිලිගැනීමේ නාම පුවරු සවිකොට තිබෙනවා.

හින්දු බසින් සහ සිංහල බසින් සඳහන් කොට ඇති එම පුවරුවල මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේද රුව ඇතුලත් කොට තිබෙන අතර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා රාජ්‍ය නායකයෙකු ලෙසට ඉන්දියාවේ සංචාරයක යෙදෙනුයේ වසර 6 කට පසුවයි.