පොලිස් නිලධාරීන් මහජනතාව වෙනුවෙන් දිවා රෑ නොබලා වෙහෙස වී සේවය කරන බව කවුරුත් දන්නා කරුණක්.නමුත් සිය ජීවිතය ගැන පවා නොසිතා කටයුතු කරන ඔවුන් හට ඇතැම් පුද්ගලයින්ගේ නොසැලකිල්ල නිසා සිදුවන හානිය පිලිබඳවයි අප මේ මතක් කිරීම සිදු කරන්නේ.මෙම සිදුවීම සිදුවනුයේ මිනුවන්ගොඩ මං සන්ධියේදීයි.මේ එහි රාජකාරියේ නිරතව සිටි නිලධාරියෙකු නොසැලකිලිමත් පුද්ගලික බස් රථ රියදුරෙකු නිසා නූලෙන් දිවි ගලවා ගන්නා ආකාරයයි.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of