තමාට ලැබුනු ජන්ද ප්‍රමාණය පිලිබඳව අධි තක්සේරුවක සිටිමින් සමස්ත කෝටාවෙන් 30%ක ප්‍රමාණයක් ශ්‍රීලනිපය ඉල්ලා සිටීම අසාධාරණ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා පවසනවා.

ඔහු පවසන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජයග්‍රහණය කරවීමට පක්ෂ ගණනාවක්ම අත්වැල් බැඳ ගත් බැවින් ඔවුනටද සමාන අවස්ථා ලැබිය යුතු බවයි.

පොහොට්ටුවේ දිස්ත්‍රික් ලැයිස්තුවෙන් 30% ඉල්ලා සිටින ශ්‍රීලනිපය ට ,සමස්ත පොදු ජන පෙරමුණ ලබා ගත් ජන්ද ප්‍රමාණයෙන් 30%ක් වත් ගත හැකිදැයි ඔහු ප්‍රශ්න කර සිටිනවා.