අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පළමු නිල සංචාරය ඉන්දියාවට සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව අගමැතිවරයා ඉදිරි දින කිහිපයේදී ඉන්දීය සංචාරයක නිරත වීමට නියමිතය.

ඔහුගේ සංචාරය සඳහා ඉතා සුළු පිරිසක් එක්කර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.

එම සංචාරය සඳහා එක්වන්නේ හතර දෙනෙකුගෙන් යුත් පිරිසක් පමණක් යයිද වාර්තා වෙයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ද සිය විදෙස් සංචාරය සඳහා ඉතා සුළු පිරිසක් පමණක් සහභාගී කරගැනීම හේතුවෙන් ඉහල ජනතා ප්‍රසාදයක් හිමි ව තිබේ.