සැමට සහන ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව ලුණුගම්වෙහෙර නගරයේ ඉදි කල ලුණුගම්වෙහෙර බස් නැවතුම්පොල පසුගිය මාසයේදී ජනතා අයිතියට පත් කර තිබුනා.මේ සඳහා මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කලේ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතායි.මෙහි වියදම් දරා තිබුනේ ද එතුමන්ගේ අමාත්‍යංශය විසින් වන අතර ඒ සඳහා වැය කල තිබූ මුලු මුදල ලක්ෂ 372 ක්.

නමුත් කණගාටුවට කරුණක් වන්නේ මෙම බස් නැවතුම්පොලේ නතර කල හැකි වන්නේ බස් රථ 3 ක් හෝ 4 ක් වීමයි.ඒ සා විශාල මුදලක් වැය කරමින් ඉදි කල මෙම බස් රථ නැවතුම් පොලෙන් නිසි ප්‍රයෝජනයක් නොගන්නවා මෙන්ම මේතරම් මුදල එය ඉදිකිරීමට වැය වුනාද යන්නත් බරපතල ලෙස සැකයට භාජනය වන කරුණක් වනවා.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of