මුස්ලිම් ජනතාව ඡන්දය දුන්නත් නැතත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙරට ජනාධිපති වූවා සේම ඔහු අවම වශයෙන් තවත් වසර දහයක් අනිවාර්යෙන් රට පාලනය කරන බව ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා සඳහන් කරයි.

ජනාධිපතිවරණයේදී තමන් මේ බව කියූ නමුත් මුස්ලිම් ජනතාව වැඩි පිරිසක් එය නොඇසූ නමුත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති වූ බවද සඳහන් කළේය.

දැන් ජනතාවට තවත් අවස්ථාවක් ලැබී ඇති බවත් ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී මුස්ලිම් ජනතාවට යහපත් තීරණයක් ගැනීමට තවත් අවස්ථාවක් ලැබී ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කළේය.

රටක් ඉදිරියට යාමට නම් අනිවාර්යෙන් ඒ රටේ මහ ජාතියේ ආශිර්වාදය කැමැත්ත අවශ්‍ය බවද ඔහු පැවසීය.

උත්සව සභාවක් අමතමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පල කරන ලදී.