චිනයේ වුහාන් සිට පැමිණෙන සියලූම සිසුන්ට කිසිම වෙනසක් නොමැතිව සලකන ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා.

එහිදී ඔහු සඳහන් කලේ ඒ සියලූම දෙනාට අවශ්‍ය සෑම පහසුකමක්ම අඩුවකින් තොරව ලබා දෙන ලෙසටයි