අලෙවිය සඳහා සූදානම් කර තිබු ප්‍රමිතියෙන් තොර මුහුණු ආවරණ 34,000කට ආසන්න තොගයක් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය බාරයට ගෙන ඇත.

ඉන්දියාවෙන් සහ චීනයෙන් ආනයනය කරන ලද එම මුහුණු ආවරණ තොගය පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ දී සිය බාරයට ගත් බවයි එම අධිකාරීය සඳහන් කළේ.

ඊයේ දිනයේ ලද තොරතුරක් මත සිදුකළ පරීක්ෂාවක දී ප්‍රමිතියෙන්තොර මුහුණු ආවරණ 26,000ක් සහ අද දිනයේ දී තවත් ප්‍රමිතියෙන් තොර මුහුණු ආවරණ 6,400ක් නිලධාරීන් බාරයට ගෙන ඇත.

ඒවායෙහි ආනයනකරුගේ නමක් හෝ මුහුණු ආවරණයක අඩංගු විය යුතු අමුද්‍රව්‍ය ඇතුළත්ව නොතිබු බවයි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පැවසුවේ.

එමෙන්ම මේ වන විට වෙළෙඳපල තුළ ප්‍රමිතියෙන් තොර මුහුණු ආවරණ අලෙවිය සඳහා පවතින අතර ඒවා මිලදී ගැනීමෙන් වළකින ලෙස එම අධිකාරිය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.