ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදි රටට හොඳක් සිදු කරනුයේ කවුරුන්ද යන්න සලකා බලා තමන් තීරණයක් ගන්නා බව අමාත්‍ය රිෂාර්ඩ් බදිඋදින් මහතා පවසනවා.තමන් සහාය ලබා දෙනුයේ කුමන අපේක්ෂකයාටද යන්න තවමත් තීරණය කර නොමැති බව පැවසූ ඔහු පක්ෂයක් ලෙසට සාකච්චා කොට තීරණයකට එළඹෙන බව සඳහන් කරනවා.

මේ එහිදී ඔහු දැක්වූ අදහස්

වීඩියෝව

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of