කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් ඇතිවි ඇති තත්ත්වය මත විනෝදාත්මක රූපවාහිනී වැඩසටහන් නවතා දැමීමට චීන රූපවාහිනී නාලිකා පියවර ගෙන තිබේ.

චීන විකාශන අධිකාරිය මගින් ඊයේ චීන දේශීය සැටලයිට් රූපවාහිනී වෙත විනොදාත්මක වැඩසටහන් නවතා දමන ලෙස ද නියෝග කර ඇත.

එම වැඩසටහන් වෙනුවට කොරෝනා වෛරස තත්ත්වය පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව චීන ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී අධිකාරිය දැනුම් දී තිබේ.

චීනයේ ෂෙජියෑන්,හුනාන්,සැන්දොන් සහ අන්හුයි පළාත් වල රූපවාහිනී සඳහා මෙම තත්ත්වය වඩාත් බලපැවැත්වේ.