ලොව පුරා ඉමහත් ආන්දෝලනයට තුඩු දී ඇති කොරෝනා වෛරසය චීනයේම අත් වැරදීමක් නිසා බිහිවූවක් බවට කරුණු අනාවරණය වෙමින් පවතිනවා.

2002 වසරේදී සාස් නම් වෛරසය චීනයෙන් බිහි වී ලොව පුරා පැතිර ගිය අතර ඉන් පසුව චීනය විසින් විවිධ පර්යේෂණ සිදු කරනට වුනා.

ඔවුන් විසින් සිදු කල එක් පර්‍යේෂණයක් වූයේ සාස් වෛරසයෙන් පසුව ලොවට බිහිවිය හැකි ,ඊටත් වඩා භයානක වෛරසය කුමක්ද යන්න සොයා ගැනීමයි.

ඔවුන්ගේ මෙම පරීක්ෂණ කටයුතු කරන සිදු කල පරීක්ෂණාගාරය “වුහාන්” හි පිහිටි අතර එම පරීක්ෂණවලදී සිදු වූ අත් වැරදීමක් නිසා මෙම වෛරසය සමජගත වන්නට ඇති බවටයි තහවුරු නොවූ ඇතැම් වාර්තාවල සඳහන් වන්නේ.

කොරෝනා වෛරසයට අදාළ බොහෝ තොරතුරු චීනය විසින් ජාත්‍යන්තරයට ලබා නොදෙන අතර ඊයේ දිනය වන විට කොරෝනා වෛරසය පැතිරයාමේ අවධානම 50% කින් ඉහළ ගොස් තිබුනා.