චීනයේ Hubei ප්‍රාන්තයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි කාන්තාවකට “කොරෝනා”වෛරසය සෑදී ඇති බව අද සවස තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා.

මේ වන විට ඇය IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා.