කොරෝනා වෛරසයත් සමඟම ශ්‍රී ල`න්කාවටද එහි අවධානමක් මතුව තිබෙනවා.ලොව වෙනත් රටවලින්ද වෛරසය වැළඳුනු රෝගීන් හමුව තිබෙන අතර මේ හේතුව නිසාම එවැනි තත්වයක් මෙරට ඇති වීමට පෙරම එය වළක්වා ගැනීම වෙනුවෙන් රජය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබෙනවා.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් විසි දෙදනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් මේ සඳහා පත් කර ඇති අතර සෞඛ්‍ය ක්ෂ්ත්‍රේයේ ප්‍රවීණයින්ගෙන් මෙම කමිටුව සැදුම්ලත් වනවා.

විශේෂ ක්‍රියාකාරීන්ගෙන් සැදුම්ලත් මෙම කමිටුව විසින් කොරෝනා වෛරසය රටට ඇතුල්වීම වලක්වාලීමට සහ එයට අදාළ නිසි පියවරයන් ගැනීම සිදුවනු ඇත.