මහ බැංකු බැදුම්කර සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කර ඇති වෝහාරික විගණන වාර්තාව අනුව නියම බැඳුම්කර හොරු කවුදැයි බලා ගතහැකි බව හිටපු ඇමැති රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

එම විගණන වාර්තාවේ ඇමුණුම් අඩුවෙන් ලැබී ඇති බවත් ඒවාද මහ බැංකු විසින් එවූ පසු හොරකමට වගකිව යුතු පුද්ගලයන් සොයා ගත හැකි බවද ඔහු පැවසීය.

පසුගිය ආණ්ඩුවේ බැඳුම්කර සහ ඊට කලින් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ බැඳුම්කර වංචාවන්ට නියම චූදිතයන් කවුදැයි එවිට බලාගත හැකි බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පසුගිය කාලය පුරාම පහර දීමට යොදා ගත් මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව චෝදනාව අද රාජපක්ෂවරුන්ට පාරාවළල්ලක් වී ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කළේය.

මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියේ කළුතරදී පැවති ජනහමුක් අමතමිනි.