හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් ආටිගල වසමේ ඇති එක්තරා ගම්මානයක ජනතාව සමාජයෙන් ඈත් වී වාසය කරන්නේ අද ඊයේ සිට නොවේ.නයිදගොඬැල්ල නම් වූ මෙහි ජනතාව අතීතයේ පටන්ම සෙසු ගම්වාසීන්ගෙන් වෙන්ව කටයුතු කරන පිරිසක්.

ඔබ අප දන්නා කොළොම්පුර අග නගරය මෙහි සිට පේන මානයක පිහිටා තිබුනද මෙම ගම්මානයේ ඇතැම් දරුවන් ජීවිතයේ එක් වරක් හෝ නගරයකට පැමිණ තිබුනේ නැහැ.

හෝමාගම එජාප සංවිධායක එරන්ද වැලිඅංගේ මහතා මෙම දරුවන් වෙනුවෙන් අපූරු කටයුත්තක් අද සිදු අර තිබුනා.

ඒ ජීව්තයේ කිසිදාක එළිමහන් ක්‍රීඩා උද්‍යානයක පහස නොලැබූ මෙම දරුවන් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා උද්‍යානයක් ඉදි කිරීමයි.

මෙහි තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ බොහෝ දෙනා මෙවැනි දේ , තම නම සඳහන් කරමින් විවෘත කරගන්නා විට වැලි අංගේ මහතා හෝමාගම හිටපු දේශපාලකයෙකු වූ මංජු ශ්‍රී අරංගල මහතා නමින් මෙම උද්‍යානය නම් කිරීමයි.