චීනය පුරා පැතිර යන කොරෝනා වෛරසය නිසා පීඩා විඳින ජනතාව වෙනුවෙන් චින වැසියන් සහ එරට පාලකයින් එකතු වී දින 10ක් ඇතුලත නව රෝහලක් තැනීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.

වර්ග අඩි 270,000 ක භූමියක් පුරා විසිරෙන මෙම රෝහල ඇඳවල් 1000කින් සමන්විතයි.

මේ වන විටත් ලොව රටවල් කිහිපයකින්ම කොරෝනා වෛරසය හමු වී ඇති අතර එය පැතිර යාම ආරම්භ වූයේ චීනයෙන්.

එම නිසා එරට මිලියන ගණනක වැසියන් මේ වන විටත් වෛරස් අවධානමෙන් පෙලෙන අතර ලොවම මවිත කරමින් දින 10ක් වැනි කෙටි කලක් ඇතුලත රෝහලක් නිර්මාණය කිරීමට ඔවුන් කටයුතු කරනුයේද එම නිසාවෙනි.