පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලුම ආපන ශාලාවල ලන්ච් ෂීට් භාවිතය තහනම් කර ඇතැයි එම විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යා අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ආචාර්ය චාමර ජයසුන්දර පවසනවා.

ලන්ච් ෂීට් මගින් විශාල පරිසර හානියක් සිදුවන බැවින් විශ්වවිද්‍යාලයේ ලන්ච් ෂීට් භාවිතය නතර කර ඇති බව ඔහු සඳහන් කළා.

මේ හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල සිසු සිසුවියන් ආහාර ගැනීමේදී ප්ලාස්ටික් පිඟන් භාවිතයට හුරුව ඇති බවයි ඔහු පවසන්නේ.

මීට පෙරදී විශ්වවිද්‍යාලයේ කසළ පිරවූ ට්‍රැක්ටර් 17ක් පමණ ගොහාගොඩ කසළ කන්දට බැහැර කිරීම සඳහා රැගෙන ගිය ද ලන්ච් ෂීට් භාවිතය නතර කිරීමෙන් පසු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ගොහාගොඩට රැගෙන යන කසළ ට්‍රැක්ටර් සංඛ්‍යාව 2ක් දක්වා අඩු වී ඇතැයි ද ආචාර්ය චාමර ජයසුන්දර පවසනවා.