ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව මෘදුකාංග ඉංජිනේරු උපාධිය හඳුන්වා දී සරසවි වරම් නොලද සිසුන් 40,000ක් ඒ සඳහා බඳවා ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

උසස් අධ්‍යාපන,තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන හා තොරතුරු සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ඊයේ (23 ) විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයෙ දී විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු ආචාර්ය මහාචාර්යවරු පිරිසක් සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත් වූ අතර එහිදී මෙම කරුණු අනාවරණය විය.

දැනට නතරව තිබෙන නීති වේදී උපාධිය අද ලෝකය හා වෙළඳපලට ගැලපෙන අයුරින් සකස් කිරීමටත් ලබන මාර්තු පළමුවෙනිදාට පෙර අයදුම්පත් කැඳවීමටත් එකගතාවයද පලවිය.