පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද වලට මුවාවී තමන්ට සිදු කරන අපහාස හැකි නම් පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටතදී සිදු කරන ලෙසට හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති රේනෝ සිල්වා මහතා අභියෝග කරනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා සහ හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කලේ රේනෝ සිල්වා මහතා කුඩු ව්‍යපාරයට සම්බන්ධ බවයි.

එම ප්‍රකාශ සමාජගත කල මාධ්‍ය නාලිකාවලින් රුපියල් බිලියනයක වන්දියක් ඉල්ලා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් , පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටතදී ඉහත ප්‍රකාශ හැකිනම් සිදු කරන ලෙසටත් රේනෝ සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා