ඉන්දියාව එරට ප්‍රධානතම ගුවන් තොටුපොළක් වන “ඉන්දිරා ගාන්ධි” ගුවන් තොටුපොල ආශ්‍රිතව නව ටැක්සි සේවාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

“All women “යනුවෙන් නම් කොට ඇති මෙම ටැක්සි සේවාවේ ප්‍රධානතම අරමුණ වන්නේ එරට කාන්තාවන්ට වඩා ආරක්ෂාකාරී ටැක්සි සේවාවක් ලබා දීමයි.

මෙහි සියලූම රියදුරන් කාන්තාවන් වන අතර වාර්තා වන ආකාරයට එහි සේවාවන් සපයනු ලබන්නේද කාන්තාවන්ට පමණක් වනවා.

මීට වසර කිහිපයකට පෙරද ඔවුන් මේ හා සමාන සේවාවක් ආරම්භ කලද එය එතරම් සාර්ථක වුනේ නැහැ.

සාමාන්‍යයෙන් වසරකදී ඉන්දියාව ඇතුලත සැලකිය යුතු තරම් ස්ත්‍රී දූෂණ සහ කාන්තාවන්ට අතවර කිරීම් පිලිබඳව වාර්තා වනවා.

එම තත්වය අවම කර ගැනීම මෙම සේවාවේ අරමුණක් වන අතර ඉදිරියේදී මෙම සේවාව සෙසු ප්‍රදේශවලටද දියුණු කිරීමට එරට රජය බලාපොරොත්තු වනවා.