ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කල අන්තර් සමාජ පන්දුවාර 20-20 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අද නිමාවට පත්වුනා.

ඒ කොළඹ නියෝජනය කල CC කණ්ඩායමට ජය අත් කරදෙමින්.

මෙහිදී අවසන් තරඟයේ වීරයාට අදාළ මුදල් චෙක්පතද පිරිනමනු ලැබුවා.

පැමිණ සිටි සියල්ලන්ම පුදුම කරවමින් එහිදී ඔහුට හිමි වූ මුදල රුපියල් 15,000 ක්.

ලක්ෂ ගණන් පඩි ගන්නා ක්‍රිකට් බලධාරීන් මෙම ක්‍රීඩකයින්ට හිමි වරප්‍රසාද ද භුක්ති විඳින අතර මෙවැනි තරඟාවලියන් හිදී ප්‍රවාහන දීමනා,හෝටල් ගාස්තු,ආහාර දීමනා ආදි සියල්ලම ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරීන්ට හිමි වෙනවා.

නමුත් ක්‍රිකට් අනාගත තරුවලට දිරි දීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කල මෙම තරඟාවලියේ අවසන් තරඟයේ වීරයාට ලබා දී තිබුනේ රුපියල් 15,000 ක මුදල් ත්‍යාගයකි.