මසකට ජල ඒකක 15ට වඩා භාවිතා කරන පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ජල බිල්පත වැඩි කිරීමට සිදුවන බව ජලසම්පාදන රාජ්‍ය ඇමැති වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සඳහන් කරයි.

අද වන විට අය කරන්නේ ජලය භාවිතයට සුදුසු ආකාරයට සකස් කිරීමට යන මූලික පිරිවැය පමණක් යැයිද ඔහු සඳහන් කළේය.

ඉහළ ආදායම් ඇති සහ කර්මාන්ත වලින් අය කරන ගාස්තුව ප්‍රමාණවත් නොවන බවද පැවසූ ඔහු ඉදිරියේ දී ජල ගාස්තු වැඩි කිරීමට සිදුවන බවද පැවසීය.

ඒ අනුව ඉහළ භාවිතාවක් සහ ඉහළ ආදායමක් ඇති අයගේ ජල ගාස්තු වැඩි කිරීමට සිදුවන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

නමුත් ඒකක 15ට අඩුවෙන් භාවිතා කරන අඩු ආදායම්ලාභීන්ගේ ගාස්තු වැඩි කිරීමක් සිදුනොවන බවද ද ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

අමාත්‍යාංශයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මෙම අදහස් පල කරන ලදී.