පස් හා වැලි ප්‍රවාහනය සඳහා පනවා තිබූ බලපත්‍ර ක්‍රමය කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් නතර කිරීමට එරෙහිව පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය විසින් කැබිනට් ඇමැතිවරු 16 දෙනාම වගඋත්තරකරුවන් ලෙස ඉදිරිපත් කරමින් ඉකුත් 17 වැනිදා අභියාචනාධිකරණයේ රිට් නඩුවක් ගොනු කරන ලදී.

1992 අංක 33 දරන පතල් හා ඛනිජ සම්පත් පනතට ප්‍රකාරව පැවති පස් හා වැලි ප්‍රවාහනය සඳහා පැවති බලපත්‍ර ක්‍රමයට ඉකුත් වසරේ (2019) දෙසැම්බර් මස 04 වැනිදා ගත් කැබිනට් තීරණයට එරෙහිව මෙම නඩුව ගොනුකර තිබේ. මෙම බලපත්‍ර ක්‍රමය අහෝසි කිරීම නිසා වැලි ප්‍රවාහනය සහ කැණීම් වැඩිවී ඇති බවත් අදාළ පෙත්සමේ සඳහන් කර ඇත.

අදාළ නඩුවේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස කැබිනට් ඇමැතිවරුන් 16 දෙනකු, භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය, පොලිස්පතිවරයා, නීතිපතිවරයා නම්කර තිබේ. මෙහිදී පොලිස්පතිවරයාට එරෙහිව අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසත්, ප්‍රවාහන බලපත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසද අදාළ නඩුවේ සඳහන් කර ඇත.

උපුටා ගැනීම -අරුණ පුවත්පත