විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයීය නීති පීඨ ප්‍රවේශ විභාගය වසරින් වසර කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් එම විභාගයට පෙනී සිටීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින පිරිස් දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටිති.

සාමාන්‍යයෙන් වසරකට අයැදුම්කරුවෝ පහළොස් දහසක් පමණ මෙම විභාගයට පෙනී සිටින අතර පසුගිය වසරේදී මෙම ප්‍රවේශ විභාගය නොපැවත්විණි. විභාගය නොපැවැත්වීමට කිසිදු හේතුවක් හෝ අපේක්ෂකයන්ට දැනුම් නොදුන් බව එම විභාගයට පෙනී සිටීමට සූදානමින් සිටි අපේක්ෂකයෝ පිරිසක් ‘අරුණ’ ට පැවසූහ. මේ නිසා පසුගිය වසරේ විභාගයට පෙනි සිටීමට අපේක්ෂාවෙන් මුදල් වැයකර පන්තිවලට සහභාගි වෙමින් සූදානම් වූ තමන්ට තවදුරටත් එම පන්තිවලට සහභාගි වීමට සිදුවී ඇතැයිද ඔවුහු සඳහන් කළහ.

මීට පෙර පැවති ආකාරයට නියමිත පරිදි ප්‍රවේශ විභාගය නොපැවත්වීම දැඩි අසාධාරණයක් යැයිද ඔවුහු කියා සිටිති. සාමාන්‍යයෙන් මාර්තු මාසයේ පැවැත්වෙන මෙම විභාගය මෙම වසරේ ද මාර්තු මාසයේ පැවැත්වීමට විශ්වවිද්‍යාලය කිසිදු සූදානමක නොසිටින බවද ඔවහු සඳහන් කරති.

මෙම වසරේ නීති ප්‍රවේශ විභාගය බොහෝ දුරට අප්‍රේල් මාසයේදි පැවැත්වීමට නියමිත බවත් ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණය ලබන සතියේ ගන්නා බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසුමකට පිළිතුරු දුන් විවෘත විශ්වවිද්‍යලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ඒ. අරුලන් කීවේය. කෙසේ වුවද මෙම වසරේදී අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රවේශ විභාගය පවත්වන බවද මහාචාර්යවරයා ප්‍රකාශ කළේය