ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි වතු කම්කරු වැටුප ඉහල දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන මාර්තුවේ සිට වතු කම්කරුවකුගේ අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා ඉහල යනු ඇති.

පසුගිය රජය සමයේදී වතු කම්කරුවන් සිය වැටුප ඉහල දමන ලෙසට කිහිප වතාවකදීම ඉල්ලා සිටි අතර වතු හාම්පුතුන් ගේ විරෝධය හමුවේ එම උත්සාහය ව්‍යාර්ථ වුනා.