කොළඹ නගරය ආශ්‍රිත වායු ගෝලයේ දූවිලි අංශු ඊයේ (13 වැනිදා) දිනයේදීද ඉහළ ගොස් තිබූ බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර් යේෂණ සංවිධානයේ පරිසර අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥ (වායු තත්ත්ව අධ්‍යාපන) සරත් ප්‍රේමසිරි පැවැසීය.

ඊයේ (13 වැනිදා) පෙරවරු 8 සිට දහවල් 12 දක්වා කාලය තුළදී කොළඹ නගරයේ දූවිලි අංශු සඳහා වායු ගුණ තත්ත්ව දර්ශකය 120 ත් 140 ත් අතර අගයක් පෙන්නුම් කළේය. වියළි සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් වායුගෝලයේ දූවිලි අංශු ඉහළ යයි. දර්ශක අගය ඉහළ යාම සංවේදී පුද්ගලයන්ට යම් හානියක් ඇතිකළ හැකිය. ඇදුම ආදී රෝගයන්ගෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් මෙම කාලසීමාවේදී ප්‍රවේශම්වීම වැදගත්ය.