වඳ සැත්කම් පිලිබඳව චෝදනා එල්ල වූ කුරුණෑගල මහ රෝහලේ වෛද්‍ය සාෆි ,යළි සේවයේ පිහිටුවා නොමැති බව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂම පවසනවා.

ඔවුන් පවසන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් අවසන් තීරණයක් ගෙන නොමැති බවයි.

වඳ සැත්කම් පිලිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතු දිගටම සිදු කෙරෙන අතර පසුගිය දිනවල මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය වූයේ ඔහුව යළි සේවයේ පිහිටුවා ඇති බවයි.