ලැවු ගින්නත් සමඟම ඕස්ට්‍රේලියාවේ වනාන්තර වල වාසය කරන සතුන්ට ආහාර හිඟයක් ඇතිව තිබෙනවා

මේ නිසා බොහොමයක් සතුන් මේ වන විටත් මියගොස් සිටින අතර මෙම තත්වය හැකි ඉක්මනින්ම මැඬ පැවැත්වීම වෙනුවෙන් එරට රජය නව වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ ගුවනින් ගොස් එරට වනාන්තරවලට කැරට් ඇතුලු ආහාර ද්‍රව්‍ය දැමීමයි.

කිලෝ 4000 කට වඩා ආහාර ද්‍රව්‍ය පලමු පියවර යටතේ ලබා දී තිබෙනවා.