කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ඇතුලු නිලධාරීන් පිරිසක් එම අමාත්‍යාංශය රාජගිරිය පෞද්ගලික ගොඩනැඟිල්ලේ සිට ගොවිජන මන්දිරයට රැගෙන යාම සඳහා ගත් තීන්දුවට අනුව කටයුතු නොකරන බවට කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා චෝදනා කරයි.

ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ඇතුළු නිලධාරීන් එසේ කටයුතු නොකරන්නේ නම් තමන් රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවයි.

ඉකුත් ආණ්ඩුව සමයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මසකට රුපියල් ලක්ෂ 200කට අධික මාසික කුලී පදනම මත රාජගිරියේ පිහිටි පුද්ගලික ගොඩනැගිල්ලකට ගෙන ඒමට කටයුතු කළ අතර වත්මන් ආණ්ඩුව පත්වූ විගස කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය නැවත බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ගොවිජන මන්දිරයට රැගෙන යාමට පසුගියදා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවුණි.

කෙසේ නමුත් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ඇතුලු නිලධාරීන් පිරිසක් එම අමාත්‍යංශය බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ගොවිජන මන්දිරය වෙත රැගෙන යාම සඳහා ගත් තීන්දුවට අනුව කටයුතු නොකරන බවට කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා චෝදනා කරයි.