ඉන්දියාවේ චෙන්නායි නුවර සංචාරයකට එක්ව සිටින උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සි.වි.විග්නේශ්වරන් මහතා දකුණු ඉන්දීය සුප්‍රකට නළු රජිනි කාන්ත් මහතා සමඟ ඊයේ (11) සාකච්ජාවක් පවත්වා ඇත.

ජාත්‍යන්තර දෙමළ ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් සංවිධානය කළ හය වන සැමරුම් වැඩසටහන වෙනුවෙන් ඉන්දියාවේ චෙන්නායි නුවරදී දේශනයක් පැවැත්වීම වෙනුවෙන් එක්වීමට සහභාගිවු අවස්ථාවේදී විග්නේශ්වරන් මහතා රජිනි කාන්ත් මහතා හමුවි ඇත.

රජිනි කාන්ත් මහතාගේ නිවසේදී දෙපාර්ශවය සුහද සාකච්ජාවක් පවත්වා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ හා උතුරු පළාතේ දේශපාලන තත්වය, යුද්ධයෙන් පසු උතුරු පළාතේ වර්තමාන තත්වය හා උතුරු පළාතේ ජනතාවගේ ජන ජිවිතය සම්බන්ධයෙන් එහිදි සාකච්ඡා පවත්වා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

තමන් උතුරු පළාතේ ජනතාවගේ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට උතුරු පළාතේ සංචාරයකට එක්වීමට කැමැත්තෙන් පසුවන බවද රජිනි කාන්ත් මහතා විග්නේශ්වරන් මහතාට ප්‍රකාශ කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.