රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් ඊයේ (11) දිනයේදී ගාලු වරායේ සංචාරයකට එක් වුණා.

එහිදී දැනට පවතින අඩු පාඩු පිළිබඳව ද සොයා බැලූ අතර සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුව වෙනුවෙන් ගාලු වරාය යොදා ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කර තිබෙනවා.

මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ ඇතුලු පිරිසක්ද එක්ව සිටියා.