රන්ජන් හා සංවාදයේ යෙදුනු විනිසුරුවන්ගෙන් නිදහසට කරුණු විමසයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා සමඟ දුරකථන සංවාදවල යෙදුනු විනිසුරුවන් දෙදනෙකු පිලිබඳව පරීක්ෂණ ආරම්භ වී තිබෙනවා.

අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් මේ වන විටත් ඔවුන් දෙදෙනාට ලිපි යවා ඇති අතර අනෙක් විනිශ්චකාරවරිය විශ්‍රාම ගොස් සිටින නිසා ඇගෙන් කරුණු විමසීමක් සිදු කොට නැහැ.