දුමින්දට කරන චෝදනා බොරු

මරණ දඬුවම නියම වී සිටින දුමින්ද සිල්වාට කිසිදු ආකාරයක කුඩු හෝ මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයක් නොමැති බව තමන් පෞද්ගලිකව දන්නා බව තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල මහතා පවසයි.

නමුත් දේශපාලනයේදී එවැනි තැනැත්තන්ද ඇසුරු කිරීමට සිදුවන බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

සමාජ පරිවර්තනයක් කිරීමට නම් මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනා ඇති පුද්ගලයන් සමඟද වැඩකිරීමට සිදුවන අතර ඔවුන් සුමඟට ගත හැක්කේ එකට වැඩ කිරීමෙන් බව ඔහු කියා සිටියි.

කෙසේවෙතත් රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ හඬ පට සමඟ දුමින්ද සිල්වාට දී ඇති තීන්දුවේද අයුක්තියක් අසාධාරණයක් සිදුව ඇති බව පෙනෙන්නට තිබෙන බවයි සුමතිපාල මහතා සඳහන් කරන්නේ