”හඬපට එළියට – සළුපට අහසට” – බලන්න රන්ජන්ගේ තියෙන හැදියාව

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ ක්‍රියා කලාපය නිසා සමස්ත එක්සත් ජාතික පක්ෂයම අද අසරණ වී ඇති බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ තවත් බොහෝ තොරතුරු ඉදිරියේදී එළියට එනු ඇති බවයි.