වැඩිපුර වතුර පානය කරනවා යැයි කියා ඕස්ට්‍රේලියාව ඔටුවන් ලක්ෂයක් මරා දමන්නට තීරණය කරයි

දකුණු දිග ඕස්ට්‍රේලියාවේ වාසය කරන වර්ගයේ ඔටුවන් මරා දැමීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම ඔටුවන් වැඩිපුර ජලය පානය කරන අතර එම නිසා ස්වාභාවික ජල මූලාශ්‍ර සිඳී යාමත් ඒ නිසාවෙන් එය නියඟයට රුකුලක් වී ලැවු ගිනි හටගන්නා බවත් එරට රජය විශ්වාසය පල කර සිටිනවා.

ඒ අනුව අද සිට පලපුරුදු වෙඩික්කරුවන් හෙලිකොප්ටර් මඟින් ගොස් මෙලෙස ඔටුවන් 10,000 ක් පමණ මරා දමන අතර දිරියේදී මෙම ප්‍රමාණය තවත් වැඩිවනු ඇති.