මං සර්ගේ ගෙදර මාස හයක් වළං හෝදන්නම්. අනේ වඳින්නම් සර් කාටවත් කියන්න එපා..’ රන්ජන්-ශානි අබේසේකර හඬ පටය මෙන්න..

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර එවක පසුගිය රජයේ හිටපු ඇමැතිවරයකු වූ රන්ජන් රාමනායක මහතා ඉදිරියේ බැගෑපත් වන අයුරු දැක්වෙන හඬ පටයක් ප‍්‍රසිද්ධ කර ඇත.

‘වඳින්නම් සර් කාටවත් කියන්න එපා. මං සර්ගේ ගෙදර ඇවිල්ලා මාස හයක් වළං හෝදන්න. අනේ වඳින්නම් සර්’ ලෙස එහි ඔහු බැගෑපත් වෙයි.