ආප්ප දෙකයි තේ එකට රුපියල් 700 යි.දුර ගමන් බස් මගීන් සූරා කන ආපන ශාලාවලට වැඩ වරදී

දුර ගමන් සංචාරවලදී බස්රථ නතර කරන ආපනශාලා සහ හෝටල්වල බුෆේ ක්‍රමයට ආහාර ලබාදීමේදී මගීන් සූරාකෑමට ලක් කරන බවට පැමිණිලි රැසක් මගී ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට ලැබී ඇත.

විවිධ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරමින් මගීන්ගෙන් මුදල් ලබා ගැනීම සාධාරණ නොවන බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. අඹේපුස්ස ප්‍රදේශයේදී බුෆේ ක්‍රමයට එලෙස කාන්තාවකගෙන් රුපියල් 700ක මුදලක් එම හෝටල් හිමියා ලබාගෙන ඇති බවට වූ පැමිණිල්ලක්ද අමාත්‍යාංශයට ලැබී ඇත. එම මගී කාන්තාව ආප්ප දෙකක්, ලුණුමිරිස් සහ තේ පමණක් ලබාගෙන ඇත.

මේ පිළිබඳව වහාම අවධානය යොමු කිරීමට මගී ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

උදයජීව ඒකනායක