ලැවුගිනි මැදින් ගිහින් අසරණ සතුන් 90,000 ක් බේරාගත් “අර්වින් පවුල “

සති ගණනාවක් පුරා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රදේශ රැසක ලැව්ගින්නක් පැතිර රමින් තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් මිනිසුන් මෙන්ම සතුන්ද අසරණ වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

ලැව්ගිනි හේතුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ වන සතුන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් මිය ගිය අතර තවත් සතුන් විශාල ප්‍රමාණයක් තුවාල ලබා තිබුණා.

ලැව් ගිනි නිසා අසරණ වූ සතුන් බේරා ගැනීමට මෝස්ට්‍රේලියානු පවුලක් වෙහෙසනෙ බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසනවා.

“අර්වින්” නම් මෙම පවුල මේ වන විට විවිධ හේතුන් නිසා අසරණ වූ සතුන් 90000ට අධික සතුන් බේරගෙන ඇති බව වාර්තාවෙනවා.

මේ දිනවල ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලැව්ගිනි හේතුවෙන් අවතැන්ව සිටින සතුන් පමණක් නොව මීට පෙර විවිධ අවස්ථාවල තුවාල ලැබූ හෝ අසරණ වූ සතුන් ඔවුන් මෙලෙස බේරාගෙන තිබෙනවා.