රතු කොඩි අහසට ඔසවමින් ඉරානය , ඇමරිකාවට එරෙහිව යුධ ප්‍රකාශ කරයි ?

ඉරානයේ ජාම්කරම්හි පිහිටි ප්‍රකට පල්ලියක රතු පැහැති ධජයක් ඉහලට ඔසවා තිබෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් දැඩි ආගම්වාදී රටක් ලෙස සැලකෙන ඉරානයේ මෙවැන්නක් වී තිබෙනුයේ ප්‍රථම වතාවටයි.

මෙම රතු පැහැති ධජයෙන් කියවෙනුයේ ඉදිරියට යුද්ධයක එන බවයි.

මේ වන විටත් ඇමරිකාව සහ ඉරානය අතර දැඩි ආරවුලක් හටගෙන තිබෙනවා.ඉරානයේ හමුදා නායකයෙකු ඇමරිකාව විසින් පසුගියදා ඝාතනය කල අතර එයට අනිවාර්යයෙන්ම පලි ගන්නා බව මේ වන විටත් ඉරානය පවසා තිබෙනවා.

ඉරානයෙ ජාම්කරන්හි පිහිටි පල්ලියක රතු කොඩියක් ඔසවා තිබෙ

රතු කොඩියක් එසවීමෙන් අදහස් කරන්නෙ ඉදිරියට යුද්ධයක් පැමිණෙන බව හැගවීමට බව කියැවෙ