හම්බන්තොට පෙනි පෙනී මුහුදේ යන නැවුවලට,තෙල් ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය තවමත් හමස් පෙට්ටියේ

හම්බන්තොට වරාය ආශ්‍රිත මුහුදු මාර්ගයෙහි වාර්ෂිකව යාත්‍රා කරනු ලබන නෞකා තිස්පන්දහසකට පමණ ගැඹුරු මුහුදේ දී ඉන්ධන සැපයීමට 2016 අයවැයෙන් කළ යෝජනා මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක කර නැතැයි වාර්තා වේ.

පාවෙන නැව්, ඉන්ධන ගබඩා පහසුකම් සහිතව ඉන්ධන සැපයීම් සඳහා නැව්තෙල් වෙළෙඳ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට ඛණිජ තෙල් අමාත්‍යාංශයෙන් 2016 අප්‍රේල් 06 වැනි දින අවසර ඉල්ලා ඇතත් එය ඉවත දැමීම නිසා එම නැව්වලට ඉන්ධන සැපයීම අඩාළ වී ඇත. මෙම බලපත්‍රය ඉල්ලා ඇත්තේ වසර පහක කාලයක් සඳහා ලංකා නැව් සංස්ථාවට පමණක් ලැබෙන පරිදිය.

තෙල් සංස්ථාවේ උත්සාහය වී ඇත්තේ නැව් සංස්ථාවට සම්බන්ධ ආයතන මගින් ගැඹුරු මුහුදේ පාවෙන නැව් තෙල් පහසුකම් සැපයීමය. කෙසේ වෙතත් වසර දෙකක් ගතවීත් එම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය අගෝස්තු 21 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡා විය.