ජනපතිගෙන් චීන සංචාරය අවලංගු කරයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ චින සංචාරය අත්හිටුවා ඇති බව වාර්තා වනවා. ඒ චින රජය විසින් සිදුකල ඉල්ලිමකට අනුවයි.

දෙදින නිල සංචාරයයක් සදහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනවාරි මස 14 සහ 15 යන දිනයන් හිදි චිනයේ සංචාරය කිරිමට නියමිතව තිබුණා.

කෙසේ වුවත් අත්හිටවු සංචාරය සදහා යළි දින වෙන් කිරිමක් මේ දක්වා සිදුකර නොමැති අතර ඉදිරියේදි දෙරටේ රාජ්‍ය නිලධාරින් ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජා කිරිමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.